top of page

Welcome
to 2 Consent

otherway.jpg

Bij 2 Consent, geloven we sterk in de kracht van bemiddeling vooral in de familiale context.  Familiale conflicten zijn onvermijdelijk maar men heeft wel keuzevrijheid wat betreft de manier van conflictafhandeling.  

Een conflict oplossen is geen zaak van winnen of verliezen maar wel rekening houden met ieders noden en belangen. Dan pas bouwt men aan een constructieve oplossing.

Als bemiddelaar wil ik jullie helpen jullie verhaal te brengen op een manier dat jullie wederzijds begrip kunnen opbrengen voor elkaar en samen zoeken naar een toekomstgerichte oplossing dat ieders verwachtingen inlost.           2 Consent staat voor: beide klanten, die tot een gedragen akkoord komen waartegen niemand nog een bezwaar heeft.

"Absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means." - Ronald Reagan 

About Me.

Ik ben licentiaat in de Rechten en ben gedurende 15 jaar werkzaam geweest voor het Openbaar Ministerie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen; voornamelijk op de afdeling jeugd- en gezin.

Mijn laatste 5 jaren op het parket waren exclusief toegewijd aan de familierechtbank en familiegerelateerde dossiers. Op wekelijkse basis verleende ik advies op de zittingen van de familierechtbank.

Gaandeweg werd ik binnen de organisatie van het Openbaar Ministerie het aanspreekpunt voor alle materie die familierechtbank gerelateerd was. Door deze zittingservaring en de nauwe contacten die ik onderhield met verschillende partners groeide mijn interesse in familiale bemiddeling en vooral de positieve effecten van deze vernieuwende aanpak. Ik behaalde mijn getuigschrift als bemiddelaar, gespecialiseerd in familiale zaken.  Na mijn erkenning als familiaal bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie koos ik er resoluut voor om mijn toga aan de haak te hangen en de bemiddelingsweg professioneel verder te bewandelen door mijn bemiddelingspraktijk "2Consent" op te starten.

Als jurist-mediator ondersteun ik jullie enerzijds bij het herstel van jullie onderlinge communicatie en het maken van toekomstgerichte afspraken, anderzijds neem ik de opmaak van overeenkomsten en de juridische afhandeling ervan voor mijn rekening.

844A4576.jpg
  • LinkedIn
bottom of page