top of page

Tarieven

 

Familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW.

Doorgaans wordt de kostprijs bij helften verdeeld tussen de klanten.  

 

Beschikt U over onvoldoende middelen? U kunt van rechtsbijstand genieten met als gevolg dat de kosten volledig of gedeeltelijk door de overheid worden vergoed.

Of hebt U een rechtbijstandsverzekering afgesloten? Informeer bij uw verzekeraar of hij de kosten van de bemiddelingsprocedure dekt.

 

talk2.jpg

Bemiddelingsgesprekken

Kostprijs:

Individueel gesprek: 80€/u

Bemiddelingsgesprek: 140€/u

(na het eerste uur wordt per begonnen kwartier 20€/35€ aangerekend)

Aantal sessies:

Gemiddeld zijn een zestal sessies nodig om concrete resultaten te bereiken. 

Maar elke situatie is anders. Het kan meer of minder zijn.

Afspraken dienen 24u op voorhand geannuleerd te worden, zoniet wordt een kost van 140€ aangerekend.

APARTE HUIZEN.jpg

Echtscheidingsovereenkomsten

- Volledige echtscheidingsovereenkomst: 690€

- Wijziging van een bestaande overeenkomst: tarief in onderling overleg 

- Gerechtelijke bemiddeling / homologatie door 2 Consent: + 150€

(voor de extra administratieve formaliteiten)

APARTE HUIZEN.jpg
REGENBOOG.jpg

Ouderschapsovereenkomsten
 

- Volledige ouderschapsovereenkomst: 480€

- Wijziging van een bestaande overeenkomst: tarief in onderling overleg

- Gerechtelijke bemiddeling / homologatie door 2 Consent: + 150€

(voor de extra administratieve formaliteiten)

bottom of page