top of page

Als jurist- mediator kunt U bij 2 Consent terecht voor:

- Bemiddeling in het kader van een familiaal conflict
- Vrijwillige en gerechtelijke bemiddelingen
- Volledige uitwerking van een bemiddelingsovereenkomst (bijvoorbeeld een echtscheiding onderlinge toestemming en/of ouderschapsovereenkomst)
- Homologatie van jullie overeenkomsten bij de rechtbank


De gesprekken gaan door in mijn praktijk gelegen in de zuidrand van Antwerpen (Hove). 
Parkeerplaatsen zijn voorzien en gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Afhankelijk van jullie persoonlijke voorkeur kunnen de gesprekken zowel in het Nederlands als in het Frans doorgaan.
Overeenkomsten daarentegen dienen steeds te worden opgesteld in de taal van de bevoegde familierechtbank. 

Hieronder vindt U alvast de bemiddelingsthema's van 2 Consent terug. 
Twijfelt U of ik U verder kan helpen? Of zit U met een ander probleem, aarzel
niet om mij te contacteren dan bekijken we dit samen.                                   "In every conceivable manner. The family is link to our past. Bridge to our future." - Alex Haley
 

APARTE HUIZEN.jpg

Relatiebreuk of echtscheiding

Jullie hebben recent jullie relatie verbroken?

Dit is ongetwijfeld een emotioneel moeilijke periode.

Of jullie nu gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend zijn, graag ondersteun ik jullie hierin, zowel bij:

- het bespreken van de situatie en het herstellen van jullie communicatie

- het maken van praktische (tijdelijke) onderlinge afspraken

- het opstellen van echtscheidingsovereenkomst (vermogensrechtelijke + ouderschapsovereenkomst)

- het opstellen van een ouderschapsovereenkomst (regeling ouderlijk gezag + verblijfsregeling + respectievelijke bijdrage in de kinderkosten)

Hierbij wordt steeds rekening gehouden met jullie noden, die van de kinderen en jullie financiële draagkracht. 

- homologatie van de overeenkomst (facultatief)

enfant.jpg

Regelingen rond de kinderen

Jullie zijn recent uit elkaar en dienen nog een regeling uit te werken voor jullie kinderen? Of jullie zijn al enige tijd uit elkaar maar er zijn gewijzigde omstandigheden waardoor een nieuwe regeling zich opdringt?

 De wet bepaalt dat in het belang van de kinderen een regeling steeds kan worden aangepast in geval van gewijzigde omstandigheden. (bijv. een verhuis, leeftijd van de kinderen, nieuwe schoolkeuze, financiële veranderingen, ... noem maar op. ) 

Samen gaan we in gesprek en werken we een verblijfsregeling en/of bijdrage in de kinderkosten uit die aangepast is aan de huidige situatie en waar iedereen zich goed bij voelt. 

Je kan kiezen tussen:

- een volledige ouderschapsovereenkomst

- een kleine aanpassing aan een reeds bestaande overeenkomst

- homologatie van de overeenkomst of aanpassing (facultatief)

- jullie kinderen kunnen tijdens het bemiddelingsproces ook op gesprek komen indien zij/jullie dit wensen (afhankelijk van leeftijd en maturiteit, cfr. regels familierechtbank)

PIZZA_edited_edited_edited.jpg

Nieuw samengestelde gezinnen

Het verbreken van een liefdesrelatie betekent  nadien vaak het aangaan van een nieuwe relatie, wat leidt tot nieuw samengestelde gezinnen.

Deze nieuwe situatie waarbij er rekening dient te worden gehouden met een nieuwe stief- mama/papa/broer en/of zus kan ook tot nieuwe spanningen leiden. Met de kinderen maar ook bij de ex-partner(s) kan dit soms emoties losweken waardoor de verstandhouding opnieuw verstoord geraakt.

Iedereen dient zich aan te passen aan de nieuwe situatie en zijn of haar evenwicht daarin te vinden. Dit vraagt een inspanning van alle betrokkenen.

Verandering hoeft niet negatief te zijn, het kan ook een verbetering betekenen maar dan is een goede communicatie onontbeerlijk zodat duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. 

Graag ondersteun ik jullie in dit proces teneinde duidelijke afspraken te maken of een nieuwe regeling uit te werken.

grootmoeder.jpg

Omgangsregeling voor grootouders en/of andere familieleden

Heeft een familiaal conflict ervoor gezorgd dat het contact tussen grootouders en kleinkinderen ernstig verstoord is? Of is er helemaal geen contact meer?  Wettelijk hebben de grootouders recht op persoonlijk contact met hun kleinkind en kunnen zich hiervoor naar de familierechtbank wenden. Andere familieleden die een bijzonder affectieve band met kinderen kunnen aantonen, kunnen gelijkaardige rechten doen gelden.

In bemiddeling werken we niet enkel een omgangsregeling uit maar trachten we eerst de communicatie/relatie te herstellen.

Dit zorgt ervoor dat de contactmomenten zonder spanning kunnen doorgaan en bijgevolg kwaliteitsvoller worden ervaren door de kinderen, ouders en grootouders. Iedereen wint!  

ado.jpg

Generatieconflicten - ouderverstoting

Kinderen zijn kritischer dan vroeger ten aanzien van de keuzes van hun ouders, wat tot conflicten leidt.

Kinderen hebben een stem en willen hierin gerespecteerd worden, ouders krijgen het gevoel te worden ondermijnd in hun gezag terwijl ze uiteindelijk enkel het beste voor hun kinderen voor ogen hebben.

Op latere leeftijd maar vooral in de pubertijd kan dit vaak tot explosieve situaties leiden vooral wanneer het gaat om studies, vriendschappen, relaties, vrijetijdsbesteding,... Maar denk ook aan de onderwerpen die generationeel vaak nog taboe zijn zoals seksualiteit, drugs- en alcoholgebruik. 

Een vertroebelde relatie tussen ouder en kind is zeer pijnlijk voor beiden.

In bemiddeling gaan we een open gesprek aan en trachten we zowel de communicatie- als de vertrouwensband tussen ouder en kind te herstellen

In extreme gevallen, voornamelijk wanneer ouders gescheiden zijn, kan dit leiden tot ouderverstoting.  

Graag ondersteun ik jullie stap per stap naar een contactherstel.

famille_edited_edited.jpg

Overige familiale conflicten

Binnen een gezin en een familie kunnen er allerlei conflicten de kop opsteken.

Het is onmogelijk om een limitatieve lijst hiervan op te stellen maar neem contact met me op en dan bekijken we samen of ik jullie kan verderhelpen.

 Denk bijv. aan conflicten in het kader van zorgbehoevende ouderen, successieplanning, ziekte, begrafenis, erfenis, (organisatie van) huwelijken, verschillende levensopvattingen en opvoedingsstijlen,...

In een bredere context, "de framily" friends and family, buren, schoolgemeenschap, sportverenigingen, mede-eigenaars... kunnen er soms ook conflicten ontstaan. Ook hier kan bemiddeling soms de oplossing zijn! 

bottom of page